მთავარი - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
[edgt_separator type='full-width' position='center' border_style='solid' color='#ebebeb' width='' thickness='1' top_margin='10' bottom_margin='21' ]
Top

განცხადებები

  • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 24.06.2022
    გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 2022 წლის, 11 ივლისს, 15:00 საათზე ჩატარდება   თამთა მშვიდობაძე სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა “სტუდენტის საჭიროებებზე მორგებული   მასალის შემუშავების გავლენა ინგლისური  როგორც უცხოური ენის შემსწავლელთა ლექსიკის უნარ-ჩვევების განვითარებაზე (საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგალითი)”   შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101. დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

ღონისძიებები

No event found!

განცხადებები

  • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 24.06.2022
    გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 2022 წლის, 11 ივლისს, 15:00 საათზე ჩატარდება   თამთა მშვიდობაძე სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა “სტუდენტის საჭიროებებზე მორგებული   მასალის შემუშავების გავლენა ინგლისური  როგორც უცხოური ენის შემსწავლელთა ლექსიკის უნარ-ჩვევების განვითარებაზე (საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მაგალითი)”   შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101. დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

ღონისძიებები

No event found!