საკონტაქტო ინფორმაცია

მეცნიერება და კვლევა - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი