შავი ზღვის რეგიონის გეოპოლიტიკა

View All

ევროპისმცოდნეობა

View All

Evolution of the Role of the E...

იხილეთ მეტი

ინოვაციების ჰაბი

View All

სტრატეგიული მარკეტინგი და მისი...

იხილეთ მეტი

სამეცნიერო კვლევების მნიშვნელო...

იხილეთ მეტი

საგრანტო შესაძლებლობები და პრო...

იხილეთ მეტი

ჩინეთისმცოდნეობა

View All

ამერიკისმცოდნეობა

View All

ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მი...

იხილეთ მეტი

ლექცია „ამერიკელ ქალთა საკითხე...

იხილეთ მეტი

ლექცია „ამერიკელ ქალთა საკითხე...

იხილეთ მეტი

სწავლა-სწავლება

View All

„განათლების თანამედროვე ტენდენ...

იხილეთ მეტი

ეკონომიკის კვლევები

View All

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის მკ...

იხილეთ მეტი

პლენარულ სხდომაზე დასწრება...

იხილეთ მეტი

ვიზიტი საქართველოს პარლამენტში...

იხილეთ მეტი