მეცნიერება და კვლევაშავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

იბსუ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ინოვაციებსა და გამოყენებითი კვლევებს. უნივერსიტეტი სტუდენტების ჩართულობას კვლევით საქმიანობაში უზრუნველყოფს სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის, კვლევითი ცენტრების, კარიერის განვითარების აქტივობების, პროექტებისა და სწავლების სამივე საფეხურზე შეთავაზებული კვლევასთან დაკავშირებული კურსების საშუალებით.

პროექტები View All

HERD

იხილეთ მეტი