შავი ზღვის საერტაშორისო უნივერსიტეტი ბიბლიოთეკა სამუშო საათები & კონტაქტი შავი ზღვის საერტაშორისო უნივერსიტეტი ბიბლიოთეკა ბიბლიოთეკის შესახებ

ვიდეო ტური

ბიბლიოთეკის მრავალფეროვანი ფონდი მოიცავს სხვადასხვა ენაზე შესრულებულ 2 მილიონამდე მონოგრაფიას, სახელმძღვანელოს, პერიოდულ გამოცემას, ელექტრონულ რესურსს და ა.შ.