შესაძლებლობების ჩამონათვალი

საქართველოს აქვს ბევრი საგრანტო შესაძლებლობა!

 
TEMPUS იყო ერთ-ერთი საგრანტო შესაძლებლობა, რომელიც დასრულდა 2013 წელს (თუმცა პროექტები გაგრძელდა 2016 წლამდე).
 
Erasmus+ ახლა აქვს მეტი დაფინანსების შესაძლებლობები office in Tbilisi - თან.  
 
Black Sea Cross Border Cooperation არის სხვა დაფინანსების პროგრამა, რომლის პარტნიორიც იყო IBSU 2012 წელს. პროექტი წარმატებით დასრულდა.
 
IBSU - მ მონაწილეობა მიიღო FP7 პროგრამებში და სურს მონაწილეობის მიღება ახალ   Horizon 2020  პროგრამაში.
 
სხვა შესაძლებლობები:
 
 1. Rustaveli Foundation
 2. US Embassy
 3. Europe Foundation
 4. Open Society
 5. Embassy of Sweden
 6. Visegrad Fund
 7. NATO - The Science for Peace and Security Programme
 8. USAID
 9. US Grants
 10. Asian Development Bank
 11. DAAD