ჯანმრთელობა

2011 წლიდან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სამედიცინო საკონსულტაციო ოთახი. ოთახი აღჭურვილი და უზრუნველყოფილია  პირველადი ჯანდაცვის რესურსებით და მედიკამეტებით. 

ექიმი მარიამ ზებედაშვილი ზრუნავს სტუდენტებისა და პერსონალის ჯანმრთელობაზე. იგი  ცდილობს აამაღლოს მათი ცნობიერება ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით. მაგალითად, გასულ წელს ჩატარდა სემინარი: „თამბაქოს მოხმარება და მისი უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ორგანიზმზე“. 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აქტიურად თანამშრომლობს სისხლის ბანკთან. უნივერსიტეტის სტუდენტები და პერსონალი  ნებაყოფლობით და უფასოდ გასცემენ სისხლს. ასეთი სახის ინიციატივა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ლეიკემიით დაავადებული ბავშვებისათვის.  
მთელი დღის განმავლობაში სტუდენტები და უნივერსიტეტის თანამშრომლები სხვადასხვა ჩივილებით და კითხვებით მიმართავენ ექიმს. ვიზიტების რაოდენობა ერთი თვის განმავლობაში 120-დან 180-მდე მერყეობს. 
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს ყველა საჭირო პირობებსა და რესურსებს იმისათვის, რომ სტუდენტებმა და უნივერსიტეტის პერსონალმა თავი უსაფრთხოდ და კომფორტულად იგრძნოს.