კვება

უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსში ფუნქციონირებს კაფეტერია. კომფორტული გარემო, მრავალფეროვანი მენიუ და ხელმისწავდომი ფასები სტუდენტებისათვის მიმზიდველი ატმოსფეროს ქმნის.