კულტურული ღონისძიებები

შზსუ-ში შექმნილია მყუდრო გარემო საერთაშორისო სტუდენტებისათვის, აქ მათ საშუალება აქვთ წარმოაჩინონ საკუთარი კულტურა და ტრადიცია. ყოველწლიური ინტერკულტურული ფესტივალის მიზანია განხვავებული კულტურების საზეიმო ურთიერთგაცვლა შზსუ-ში. შზსუ-ს ინტერკულტურული ფესტივალი არის ყოველწლიური ფესტივალი, რომელიც ნათლად წარმოაჩენს შზსუ-ს საზოგადოებაში შემავალი კულტურების მრავალფეროვნებას. ფესტივალის ფარგლებში სტუდენტები წარმოადგენენ საკუთარი კულტურის ისეთ ელემენენტებს, როგორიც არის.

ღონისძიებების კალენდარი