ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

ფინანსები (დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამა) მენეჯმენტი
ფინანსები ბუღალტრული საქმე და აუდიტი (დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამა)
მარკეტინგი (დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამა) ბუღალტრული საქმე და აუდიტი  
მარკეტინგი ტურიზმი(დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამა)
მენეჯმენტი(დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამა) ტურიზმი