სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - გიგი წიკლაური

2019 წლის, ივლისის 8,14:00 საათზე

იმართება გიგი წიკლაური

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

 “სახელმწიფო დეპარტამენტის როლის ტრანსფორმირება ძალის გამოყენებისას:  რონალდ რეიგანის და ჯორჯ ჰ. უ. ბუშის ადმინისტრაციების შედარებითი კვლევა”

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - სოფიო ჭეიშვილი

2019 წლის, 5  აპრილს, 15:00 საათზე


იმართება    სოფიო ჭეიშვილი

სადისერტაციოთემისსაჯაროდაცვა

“ელექტრონული პორტფოლიოს გამოყენება საუბრის ფორმატიული შეფასებისათვის ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შესწავლისას (საქართველოს საშუალო სკოლების მაგალითზე)” 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - უნალ ულქერ

2019 წლის, 3  აპრილს, 15:00 საათზე

იმართება    უნალ ულქერ

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

“შერეული სწავლებისა და  მისი როლის სტუდენტების მიერ აღქმის შესწავლა კათხვის უნარ-ჩვევების განვითარებასთან დაკავშირებით ინგლისური ენის აკადემიური მიზნებით სწავლებისას (ინგლისური როგორც უცხოური ენის საუნივერსიტეტო

 მოსამზადებელი პროგრამის შემთხვევა)”

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ნინო ბიწკინაშვილი

2019 წლის, 4  აპრილს, 16:00 საათზე


იმართება   ნინო ბიწკინაშვილი

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

„ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით თხრობის ეფექტურობა მოზარდ მოსწავლეებთან“

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

ყურადღება! 2019 წლის აბიტურიენტის ცნობარში naec.ge გამოცდების ეროვნული ცენტრი -ს გამორჩენილი აქვს ჟურნალისტიკის პროგრამა. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზი უახლოეს პერიოდში გამოსწორდება

შეგახსენებთ, რომ 2019 წლის 29 იანვარს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამამ რეაკრედიტაცია 7 წლის ვადით მიიღო.

ექსპერტთა დასკვნის თანახმად, პროგრამა საგანამანათლებლო სტანდარტის ხუთივე მოთხოვნას სრულად აკმაყოფილებს. დასკვნის დოკუმენტში საუკეთესო პრაქტიკიცაა აღნიშნული. 

ჟურნალისტიკის პროგრამა “პრაქტიკოსი ჟურნალისტის მომზადებაზეა ორიენტირებული. საუკეთესო პრაქტიკად მიგვაჩნია, რომ საწარმოო პრაქტიკა ხორციელდება სხვადასხვა მედიასაშუალებებში... რაც ხელს უწყობს სტუდენტებში პრაქტიკული უნარების განვითარებას და პროფესიულ ზრდას რეალურ ჟურნალისტურ გარემოში პროფესიონალი ჟურნალისტების სამუშაო პროცესზე დაკვირვებით”, ვკითხულობთ დასკვნაში. 

ქვეკატეგორიები