სტუდენტური განყოფილება

ბრძანება 14 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 20 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 22 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 30 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 33 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 34 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 42 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 46 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 47 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 72 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 92 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 107 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 120 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 123 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 128 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 131 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 138 იხილეთ ფაილი