კონფერენცია ,,სამედიცინო ტურიზმი - გამოწვევები და პერსპექტივები

29 მაისს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გაიმართა კონფერენცია თემაზე ,,სამედიცინო ტურიზმი - გამოწვევები და პერსპექტივები“.