ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციასთან

2015 წლის 18 მაისს ბიზნესის მართვის ფაკულტეტმა უმასპინძალა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთ