მე-17 დასაქმების ფორუმი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში დასაქმების მე-17 ფორუმი გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღეს კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებმა.

IBSU-ში კულტურის საერთაშორისო ფესტივალი წელს მეხუთედ გაიმართა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ტრადიციად ქცეული კულტურის საერთაშორისო ფესტივალი წელს უკვე მეხუთედ გაიმართა. ფესტივალში მონაწილეობას იღებს არაერთი ქვეყნის წარმომადგენელი ახალგაზრდა, რომლებიც ამავდროულად შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან. ნაციონალურ ტანისამოსში გამოწყობილი მონაწილეები სხვა სტუდენტებს თავიანთი ქვეყნის კულტურისათვის დამახასიათებელი ხელოვნების ნიმუშებს, სამზარეულოს და ქვეყნის შესახებ საინტერესო ინფორმაციას აცნობენ.

„კავკასია გზაჯვარედინზე: რეგიონული სტაბილურობის გამოწვევები“

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში VI ერთობლივი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასია გზაჯვარედინზე: რეგიონული სტაბილურობის გამოწვევები“ გაიმართა. ღონისძიება შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკლურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის თანამშრომლობით ჩატარდა და მოიცავდა ეკონომიკის, საერთაშორისო ურთიერთობების და ინტერდისციპლინურ სესიებს.

მე-8 საერთაშორისო კვლევითი კონფერენცია განათლების, ენისა და ლიტერატურის საკითხებზე

20-21აპრილს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მე-8 საერთაშორისო კონფერენციას (IRCEELT)აწყობს, რომელიც ეძღვნება განათლების, ინგლისური ენის სწავლების, ინგლისური ენისა და ინგლისურენოვანი ლიტერატურის საკითხების კვლევას და 30-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას.

პროფესორი დუბაიდან თემაზე: „კარიერის დაგეგმვა“

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს ადამიანური რესურსების მართვის პროფესორი დუბაიდან აღა ხალიდი ეწვია, რომელმაც ორსაათიანი ტრენინგი ჩაატარა თემაზე: „კარიერის დაგეგმვა“.