მობილობა

 გაეცანით IBSU-ს 2015-2016 სასწავლო წლის, შემოდგომის სემესტრის მობილობის უპრეცენდენტო პირობებს!

ტრენინგი თემაზე "კითხვარის შედგენა და SPSS-ის გამოყენება კითხვარის შედეგების შეფასებისას"

2015 წლის 1 და 3 ივლისს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის  თანამშრომლების აკადემიური განვითარების ფარგლებში,

2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის შზსუ-ში შიდა მობილობის ვადები

1.  2015 წლის 26 ივნისიდან 2015 წლის 30 ივნისის ჩათვლით - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აკადემიურ პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების რაოდენობის განსაზღვრა;

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა ლა მანშის ტემპუსის ფარგლებში კონფერენციას

23-24 ივნისს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა ლა მანშის ტემპუსის ფარგლებში