სტუდენტები IBSU-ს შესახებ

ილია გოჩიტაშვილს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩაბარება დამ ურჩია, ისიც ამავე უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის მესამე კურსის წარმატებული სტუდენტია და არჩევანის გაკეთებისას სწორედ ამან იქონია გადამყვეტი მნიშვნელობა. 

სტუდენტები IBSU-ს შესახებ

 დავით დემეტრაშვილი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სოციალური ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის პირველი კურსის სტუდენტია, ის 2014-2015 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საკონკურსო ქულის მიხედვით, ქყვეყნის მასშტაბით, პირველ ასეულში მოხვდა.

’’ფორესტ გამპი” IBSU-ში

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისკინოკლუბი განაგრძობს სტუდენტებისთვის ( და არამარტო ) ყოველკვირეული კინოსეანსებისა გამართვას.

საქართველოში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას ევროკავშირი შეუწყობს ხელს

7 ოქტომბერს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში საგზაო უსაფრთხოების სფეროში რეგიონალური თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ღონისძიება გაიმართა.

კრედომ’’ IBSU-ს სტუდენტებს სწავლა დაუფინანსა

მიკროსაფინანსოორგანიზაცია“კრედომ’’სოციალურიპროექტებისფარგლებში წარმატებულ სტუდენტებსშანსიმისცასწავლისგადასახადისგან სრულად განთავისუფლებულიყვნენ, რომლის ფარგლებში 10-მდე  სტუდენტმასამოტივაციოწერილი, ნიშნებისფურცელი  დარეკომენდაცია წარმოადგინა.