უცხოელი სტუდენტების უფლებების დაცვა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის ორგანიზებით, არასამთავრობო ორგანიზაცია CAYNEX -მ (Caucasus Youth nexus) უცხოელი სტუდენტებისათვის საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. 

ბიზნეს ინკუბატორი - IBSU – Idea Lab

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტმა პროექტის ბიზნეს
- ინკუბატორი IBSU – Idea Lab -ის პრეზენტაცია გამართა.

ფრენის სიმულირების ტრენინგი IBSU-ში

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ფრენის სიმულირების ტრენინგი გაიმართა. ტრენინგს ასოცირებული პროფესორი უმით ოზთურქი გაუძღვა, რომელიც პილოტირების ინსტრუქტორია და ფლორიდაში საქმიანობს. 

ბარბარა ქოეს საჯარო ლექცია

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში დოქტორანტი თანამშრომლების აკადემიურად განვითარების ფარგლებში, პროფესორ ბარბარა ქოეს საჯარო ლექცია გაიმართა, თემაზე : ''Discussing and Managing Ph.D Process''.

საჯარო ლექცია - ’’მდგრადი განვითარების იმპლემენტაცია“

მდგრადი განვითარება - საზოგადოების განვითარების ისეთი სისტემაა, რომელიც გარემოს დაცვის ინტერესების გათვალისწინებით მის ეკონომიკური განვითარებასა და ადამიანის კეთილდღეობას უზრუნველყოფს.