ტრენინგი - იურიდიული ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიდგომები

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით, იურიდიული კლინიკის ფარგლებში , 27-29 სექტემბრის ჩათვლით, ტრენინგი - იურიდიული ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიდგომები, "ჩანაფიქრიდან მოქმედებამდე" გაიმართა. ტრენინგის მთავარი მიზანი იყო სტუდენტებს გაეცნოთ ის ფსიქიკური პროცესები, რომლებიც ერთიანდება დანაშაულის ჩანაფიქრიდან მის განხორციელებამდე შუალედში.

კონტაქტების გამოფენა 2017

 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD) უნივერსიტეტისა და ბიზნეს პარტნიორობის პროექტის ფარგლებში „კონტაქტების გამოფენა 2017“ გაიმართა.

ღონისძიება ჩატარდა საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით, სადაც მოწვეული იყო ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე როგორც წამყვანი, ისე დამწყები და განვითარების პროცესში მყოფი კომპანიები და სტუდენტები. პროექტი დაფინანსებულია გერმანიის ეკონომიკური ურთიერთობებისა და განვითარების სამინისტროს მიერ.

IBSU-ს პროფესორის წიგნის პრეზენტაცია

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში პროფესორნათელა დოღონაძის წიგნის „განათლების მეცნიერება“ პრეზენტაცია გაიმართა. უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის გარდა, ღონისძიებას დაესწრნენ სტუმრები იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან.

პროფესორი ინსუბრიის უნივერსიტეტიდან

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტმა, საერთაშორისო ურთიერთობის ოფისთან თანამშრომლობით, ასოც. პროფ. დოქრ. პატრიცია გაზოლას უმასპინძლა (ინსუბრიის უნივერსიტეტი, იტალია).

მეორე სტუდენტური კონფერენცია განათლების საკითხებზე

 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მიერ ორგანიზებულ მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში განათლების საკითხებზე ყოველწლიური სტუდენტური კონფერენცია გაიმართა.

 წლევანდელ კონფერენციაზე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო და ზოგადი განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებმა განათლების სფეროს მნიშვნელოვან საკითხებზე ისეთი მოხსენებები წარმოადგინეს, როგორიცაა: ინგლისურის, როგორც უცხოური და მეორე ენის სწავლა-სწავლება; საკლასო გარემოს მენეჯმენტი; სპეციალური საჭიროებებისა სტუდენტებისა და იკლუზიური განათლება; მოტივაცია; ეთნიკური უმცირესობების განათლება საქართველოში და მრავალი სხვა საინტერესო თემატიკა.