ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის მკვლევარის ვიზიტი კემბრიჯის უნივერსიტეტში

20-22 მაისს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის მკვლევარმა გიორგი ყუფარაძემ მონაწილოება მიიღო ეკონომიკსის, მენეჯმენტისა და ფინანსების მეორე საერთაშორისო კონფერენციაში, კემბრიჯში დიდ ბრიტანეთში. წარდგენილ იქნა მოხსნება: კონკურენციისა და ანტიმონოპოლიური რეგულირების გამოწვევები (საქართველოს მაგალითი).

ვიზიტი განხორციელდა სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის ფარგლებში: “საინვესტიციო აქტივობებზე კონკურენციის პოლიტიკის გავლენის შესწავლა” (YS17_90).