არქიტექტურის ინგლისურენოვანი პროგრამა

 

ახალი სასწავლო წლიდან, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროგრამების ჩამონათვალს არქიტექტურის ინგლისურენოვანი პროგრამა დაემატება!

პროგრამამ აკრედიტაცია გაიარა და განათლების ბაზარზე იმით არის უნიკალური, რომ ერთადერთია სადაც ინგლისურენოვანი სწავლებაა.

 ადგილების რაოდენობა - 30

 საგნები და კოეფიციენტები - ზოგადი უნარები, ინგლისური ენა, ქართული ენა და ლიტ. 
(არჩევითი საგნები: მათემატიკა, ფიზიკა, სახ. და გამოყ.ხელოვნება)