მრგვალი მაგიდის ფორმატი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტმა „დისკუსიების სერიები მრგვალი მაგიდის ფორმატში“ ღონისძიების მეოთხე სერია გამართა. ღონისძიების ფარგლებში მოწვეული იყო სან პეტროლეუმი - გენერალური დირექტორი გიორგი აბდუშელიშვილი.

სტუდენტებმა და სტუმარმა ისაუბრეს მეწარმეობაზე, მეწარმეობისათვის საჭირო უნარ ჩვევებზე და სტრატეგიულ აზროვნებაზე კომპანიის მართვის დროს, ასევე:
1. რა განსხვავებაა მეწარმესა და გამომგონებელს შორის; 
2. რა პროფესიის შეიძლება იყოს მეწარმე; 
3. ცნობილი მეწარმეები საქართელოში და საზ
ღვარგარეთ;
4. სტრატეგიული აზროვნებისა და კომპანიის მართვის უნარი;
ღონისძიება სისტემატური ხასაითისაა და დამსწრე სტუდენტებს გადაეცემათ შესაბამისი სერტიფიკატებ
ი.