განცხადებები

 • აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუ - „თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია“

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2017 წლის 23 იანვარს, 15:00 საათზე


  იმართება

  აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუს

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუს სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2017 წლის 11 იანვარს, 15:00 საათზე


  იმართება

  აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუს

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • ნარეკ მკრტჩიანი

  2017 წლის, 19  დეკემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება   ნარეკ მკრტჩიანის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  „ფინანსური სექტორის მოწყვლადობის ანალიზი და მოდელირება სტრეს ტესტ მეთოდოლოგიის გამოყენებით (სომხეთის მაგალითზე)“

   

  IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი, A კორპუსი, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • შორენა კუჭუხიძის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2017 წლის 27 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება შორენა კუჭუხიძე

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

   

  “საშუალო სკოლის მოსწავლეების ღირებულებების განვითარების მენეჯმენტი სასწავლო პროცესში დოკუმენტური ვიდეოს გამოყენებით  (სამოქალაქო განათლება, ისტორია და გეოგრაფია)”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • ლაშა ქურდაშვილის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2017 წლის, 21 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება

  ლაშა ქურდაშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  „საზოგადოების მხარდაჭერის როგორც ეფექტური სტრატეგიის გამოყენება ეროვნული განათლების ლობირების პროცესში ინტერესთა ჯგუფების მიერ (ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული განათლების ინტერესთა ჯგუფების მაგალითზე 1990-2015)“

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • მოტივების შესწავლა მაჰთიმგულ-ის თქმულებებში

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2017 წლის 20 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება

  მუსტაფა სერბესის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  „მოტივების შესწავლა მაჰთიმგულ-ის თქმულებებში“

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე სწავლებისას

  2017 წლის 18 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება სალომე გურეშიძე

   

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

   

  “სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე   სწავლებისას (საქართველოში უნივერსიტეტების მაგალითი)”

   

  Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.

   
 • კორპორატიული საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის რეალობა ამერიკაში და მისი გეოგრაფია

  2017 წლის, 1  ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება   თამარ ლაზიშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  “კორპორატიული  საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის რეალობა ამერიკაში და მისი გეოგრაფია (1990-2015)”

   

  Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.

 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გიწვევთ პირველკურსელთა მიღების საზეიმო ცერემონიაზე!

  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გიწვევთ პირველკურსელთა მიღების საზეიმო ცერემონიაზე!

  22 სექტემბერს #იბსუ-ს კარი ყველასთვის ღიაა, ვისაც სურს ერთ დიდ ზეიმზე მონაწილეობის მიღება და სიხარულის გაზიარება.

  ღონისძიება დაყოფილია რამდენიმე ნაწილად:

  15:00 საათიდან გაიმართება უნივერსიტეტის სხვადასხვა დეპარტამენტის პრეზენტაციები და სპორტული თამაშები.

  18:00 საათიდან დაიწყება ოფიციალური ნაწილი, რომლის ფარგლებშიც მაღალი აკადემიური შედეგის მქონე სტუდენეტს გადაეცემათ საგრანტო ვაუჩერები. მოწვეული სტუმრები მიულოცავენ პირველ კურსელებს სასწავლო წლის დაწყებას, მათ შორის არიან:

  აშშ-ს საელჩოს კულტურის ატაშე დამიან უამპლერი
  ანა დოლიძე - საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი
  პოეტი - რატი ამაღლობელი
  თიბისი ბანკის გენ. დირექტორი - ვახტანგ ბუცხრიკიძე

  ჩვენც თქვენთან ერთად ველოდებით მუსიკალურ ნაწილს 

  Eko & Vinda Folio

  დაა

  ჯგუფი არა

  გელოდებით! 

  #იბსუშიwelcomeკაია #IBSUWelcome2017

  https://goo.gl/FLKT1Q

 • რაუფ ავჯი

  2017 წლის 28სექტემბერს,15:00 საათზე


  იმართება  რაუფ ავჯი

  სადისერტაციოთემისსაჯაროდაცვა

  “პიგმალიონის ეფექტის გავლენა აუდირებისას წუხილზე და გაგების პროცესზე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლებისას (ერაყის უნივერსიტეტებში)”

   

  Szsu-s sakonferencio oTaxi Akorpusi,NN101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-sbiblioTekaSi.