განცხადებები

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - თამარ მკალავიშვილი

  2018 წლის, 19  ივლისს,15:00 საათზე


  იმართება    თამარ მკალავიშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  "გლობალიზაციის პოლიტიკური ასპექტები „ცივი ომის" დასრულების შემდეგ: საქართველოს მაგალითზე"

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ფერუზა ერგუვანი

   

  2018წლის 17ივლისს,15:00 საათზე

  იმართება - ფერუზა ერგუვანის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  ,,რუსულიდან თურქულზე მხატვრული თარგმანის კრიტიკა, ბორის პასტერნაკის რომანის ექიმიჟივაგოსთურქული თარგმანის მაგალითზე “

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი,N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - თამარ ქარაზანიშვილი

  2018 წლის, 16  ივლისს,15:00 საათზე


  იმართება   თამარ ქარაზანიშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “ამერიკის საგარეო პოლიტიკა ავღანეთში: 9/11-ით გამოწვეული მოვლენების სტრუქტურული ფუნქციონალიზმის ანალიზი”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - სინემ ათიში

  2018წლის 16 ივლისს,12:00 საათზე


  იმართება

  სინემ ათიშის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  ადამიანის შესახებ მეტაფორები, როგორც სტილისტური ხერხი აჰმეთ ჰამდი თანფინარის რომანებში

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი,N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ნატალია ბერუაშვილი

  2018 წლის, 13  ივლისს,15:00 საათზე


  იმართება    ნატალია ბერუაშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “საერთაშორისო ინსტიტუტების როლი (მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია)

  განვითარებად დემოკრატიებში პოლიტიკური და ეკონომიკური წესრიგის ფორმირების საქმეში (საქართველოს მაგალითზე)”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - აზამათ ჟამანოვ

  2018 წლის 13 ივლისს, 19:00 საათზე


  იმართება    აზამათ ჟამანოვ

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “IoE (Internet of Everything) ტექნოლოგიების იმპლემენტაცია უნივერსიტეტების და სკოლების საგანმანათლებლო პროცესში”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახია კორპუსი,N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ია ჭურჭელაური

  2018 წლის, 12  ივლისს,15:00 საათზე


  იმართება    ია ჭურჭელაური

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “რუსეთის როგორც გლობალური მოთამაშის კვლავ აღმოცენება: საფრთხის შემცველი შედეგები საქართველოსათვის და სამხრეთ კავკასიის რეგიონისათვის”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - თამთა ცხოვრებაძე

  2018 წლის, 11  ივლისს,15:00 საათზე


  იმართება   თამთა ცხოვრებაძე

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  „21-ე საუკუნის რთული არჩევანი: პოსტსაბჭოთა სივრცის კონფლიქტები და უსაფრთხოება”

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • მარიამ მერკვილაძე - სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2018 წლის, 10  ივლისს,15:00 საათზე


  იმართება   მარიამ მერკვილაძე

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

    “ურთიერთშეფასების ეფექტურობა უნივერსიტეტის სტუდენტების წერის უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლებისას (საქართველოს უნივერსიტეტების მაგალითი)”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • DAAD აცხადებს კონკურსს 2019 - 2020 სასწავლო წლისთვის

  DAAD აცხადებსკონკურსს 2019 - 2020 სასწავლოწლისთვის

  სამაგისტროსტიპენდიები:

   კვლევითისტიპენდიები:


  დამატებითიინფორმაცია:
  DAAD-სთბილისისსაინფორმაციოცენტრი
  (ზანდუკელისქ. 16, გოეთესინსტიტუტისპირველისართული)
  მიღებისსაათები:
  ორშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი: 14.00 -18.00 სთ.
  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.,ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  www.ic.daad.de/tbilissi

  DAAD Georgia- ქუთაისის აკაკიწერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტი
  ბ.-ნიბერთოლდლინდერი: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.