განცხადებები

 • შორენა კუჭუხიძის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2017 წლის 27 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება შორენა კუჭუხიძე

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

   

  “საშუალო სკოლის მოსწავლეების ღირებულებების განვითარების მენეჯმენტი სასწავლო პროცესში დოკუმენტური ვიდეოს გამოყენებით  (სამოქალაქო განათლება, ისტორია და გეოგრაფია)”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • ლაშა ქურდაშვილის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2017 წლის, 21 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება

  ლაშა ქურდაშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  „საზოგადოების მხარდაჭერის როგორც ეფექტური სტრატეგიის გამოყენება ეროვნული განათლების ლობირების პროცესში ინტერესთა ჯგუფების მიერ (ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული განათლების ინტერესთა ჯგუფების მაგალითზე 1990-2015)“

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • მოტივების შესწავლა მაჰთიმგულ-ის თქმულებებში

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2017 წლის 20 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება

  მუსტაფა სერბესის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  „მოტივების შესწავლა მაჰთიმგულ-ის თქმულებებში“

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე სწავლებისას

  2017 წლის 18 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება სალომე გურეშიძე

   

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

   

  “სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე   სწავლებისას (საქართველოში უნივერსიტეტების მაგალითი)”

   

  Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.

   
 • კორპორატიული საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის რეალობა ამერიკაში და მისი გეოგრაფია

  2017 წლის, 1  ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება   თამარ ლაზიშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  “კორპორატიული  საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის რეალობა ამერიკაში და მისი გეოგრაფია (1990-2015)”

   

  Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.

 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გიწვევთ პირველკურსელთა მიღების საზეიმო ცერემონიაზე!

  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გიწვევთ პირველკურსელთა მიღების საზეიმო ცერემონიაზე!

  22 სექტემბერს #იბსუ-ს კარი ყველასთვის ღიაა, ვისაც სურს ერთ დიდ ზეიმზე მონაწილეობის მიღება და სიხარულის გაზიარება.

  ღონისძიება დაყოფილია რამდენიმე ნაწილად:

  15:00 საათიდან გაიმართება უნივერსიტეტის სხვადასხვა დეპარტამენტის პრეზენტაციები და სპორტული თამაშები.

  18:00 საათიდან დაიწყება ოფიციალური ნაწილი, რომლის ფარგლებშიც მაღალი აკადემიური შედეგის მქონე სტუდენეტს გადაეცემათ საგრანტო ვაუჩერები. მოწვეული სტუმრები მიულოცავენ პირველ კურსელებს სასწავლო წლის დაწყებას, მათ შორის არიან:

  აშშ-ს საელჩოს კულტურის ატაშე დამიან უამპლერი
  ანა დოლიძე - საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი
  პოეტი - რატი ამაღლობელი
  თიბისი ბანკის გენ. დირექტორი - ვახტანგ ბუცხრიკიძე

  ჩვენც თქვენთან ერთად ველოდებით მუსიკალურ ნაწილს 

  Eko & Vinda Folio

  დაა

  ჯგუფი არა

  გელოდებით! 

  #იბსუშიwelcomeკაია #IBSUWelcome2017

  https://goo.gl/FLKT1Q

 • რაუფ ავჯი

  2017 წლის 28სექტემბერს,15:00 საათზე


  იმართება  რაუფ ავჯი

  სადისერტაციოთემისსაჯაროდაცვა

  “პიგმალიონის ეფექტის გავლენა აუდირებისას წუხილზე და გაგების პროცესზე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლებისას (ერაყის უნივერსიტეტებში)”

   

  Szsu-s sakonferencio oTaxi Akorpusi,NN101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-sbiblioTekaSi.

 • მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

  განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მოქმედ ან მომავალ მასწავლებლებს იწვევს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აკრედიტებულ ერთწლიან, 60-კრედიტიან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე. პროგრამა მიზნად ისახავს ინგლისური ენის საწყისი, საბაზისო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლის ან საბაზისო და საშუალო საფეხურის მათემატიკის მასწავლებლების მომზადებას. მაღალკვალიფიციური განათლების სპეციალისტები, მდიდარი აკადემიური და სამეცნიერო წყაროები, სტუდენტზე ორიენტირებული გარემო უზრუნველყოფს პროგრამაზე ჩარიცხული კანდიდატებისათვის ხარისხიანი განათლების მიცემას, რომელიც პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებსა და მოთხოვნებს.


  სწავლის ღირებულება

  ინგლისური ენის მასწავლებელი - 2250 ლარი

  მათემატიკის მასწავლებელი - 2150 ლარი


  სწავლების ენა

  პროგრამის სწავლების ენა არის ინგლისური.


  პროგრამაზე ჩარიცხვა და დაფინანსება

  პროგრამაზე შესაძლებელია 20 სტუდენტის ჩარიცხვა - 10 ინგლისური ენისა და 10 მათემატიკის მასწავლებლის პროგრამაზე. ორივე მიმართულების (ინგლისური ენის ან მათემატიკის მასწავლებელი) აპლიკანტებიდან 15 კანდიდატს ეძლევა შესაძლებლობა საკუთარი განათლების დასაფინანსებლად მოიპოვოს სახელმწიფო გრანტი. გრანტი გაიცემა კონკურსის საფუძველზე: წერილობითი გამოცდა - სამოტივაციო წერილი.

  მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის საფუძველია:

  ა) შესაბამის საგნის გამოცდის (ინგლისური ენა ან მათემატიკა) ჩაბარება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში;

  ბ) შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდის ჩაბარება.

  ორივე ეტაპის წარმატებით გავლის შედეგად აპლიკანტი ჩაირიცხება მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

  სახელმწიფო გრანტი მიენიჭება შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდის შედეგების საფუძველზე შექმნილი რანჟირების დოკუმენტში შეყვანილ პირველ თხუთმეტ (15) აპლიკანტს.


  რეგისტრაციის ვადა და საჭირო დოკუმენტაცია

  პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველებმა საჭირო დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ადმინისტრაციული შენობის 302-ე ოთახში (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ, #2, ადმინისტრაციული შენობა, მე-3 სართული) სამუშაო დღეებში 9:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე 22 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით.

  საჭირო დოკუმენტაცია:

  • განაცხადი (შეივსება ადგილზე);

  • ბაკალავრის, მაგისტრის და/ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი;

  • უცხო ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში, აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს ცნობა უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შესახებ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;

  • პირადობის მოწმობის ასლი;

  • 2 ფოტოსურათი (3X4);

  • ფოტო CD დისკზე;

  • რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე

  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამდასტურებელი დოკუმენტი (სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებულ პირთათვის);

  • საგნის გამოცდის წარმატებით ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკატი


  უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდა

  გამოცდა ჩატარდება წერილობითი ფორმით ინგლისურ ენაზე: სამოტივაციო წერილი (500-600 სიტყვა). გამოცდის ხანგრძლივობა 90 წუთი.

  გამოცდა ჩატარდება 26 სექტემბერს, 12:00 სთ-ზე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში (ადმინისტრაციული შენობა, მე-4 სართული, A402-ე აუდიტორია).

  გამოცდის შედეგები

  გამოცდის შედეგები აპლიკანტებს ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით 20 სექტემბრიდან 25 სექტემბრამდე. შედეგები ასევე დაიდება უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე.

  აპლიკანტებთან ხელშეკრულების გაფორმება

  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში აპლიკანტებთან გაფორმდება ხელშეკრულება.

   

   

  სამოტივაციო წერილის შეფასების კრიტერიუმები

   

  საკონტაქტო პირები

  დეტალური ინფორმაციისათვის გთხოვთ მიმართოთ:

  ნიკოლოზ ფარჯანაძე

  პროფ. დოქტ., პროგრამის კოორდინატორი

  მობ. ტელ.: +995 558 902 185

  ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

  დიანა მჭედლიშვილი

  ასოც. პროფ. დოქტ., უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

  მობ. ტელ: 599 110 829

  ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.


  პროგრამის სტრუქტურა


  Distribution of Course per Semester

  #

  Course Name

  Course Status

  ECTS

  Semester I

  1

  Instructional Planning and Evaluation

  compulsory

  5

  2

  General Didactics

  compulsory

  5

  3

  Teaching Principles and Methods

  compulsory

  5

  4

  Didactics of Teaching English I/Didactics of Teaching Mathematics I

  elective

  5

  5

  School Practice I

  compulsory

  5

  6

  Introduction to Education Psychology

  compulsory

  5

  Semester II

  7

  Educational Technologies and Material Development

  compulsory

  5

  8

  Classroom Management

  compulsory

  5

  9

  Special Education and School Counseling

  compulsory

  5

  10

  General Education Legislation, Structure and School Management

  compulsory

  5

  11

  Didactics of Teaching English II/Didactics of Teaching Mathematics II

  elective

  5

  12

  School Practice II

  compulsory

  5

   

 • გთავაზობთ ინფორმაციას პირველკურსელთა რეგიტრაციასთან დაკავშირებით!

  ვადები: 4-15 სექტემბერი (9:00-17:00საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა)

  საჭირო საბუთების სია:

  1) საშუალო სკოლის ატესტატის დედანი

  2) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ქსეროასლი

  3) ჯანმრთელობის ცნობა - ფორმა 100

  4) წვევამდელის მოწმობის დედანი ან ასლი (ბიჭებისთვის)

  5) ფოტოსურათი (3x4 )

  6) ფოტოსურათი კომპაქტურ დისკზე ( ელექტრონული ვერსია)

  სწავლის დაწყება - 18 სექტემბერი

   

  დამატებითი შეკითხვებით მოგვმართეთ: 2595005/06 შიდა 175 (სტუდენტური საქმეების დეპარტამენტი).

  ადმინისტრაციული კორპუსი, I-სართული, ოთახი 108.
 • მობილობა IBSU-ში

  შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა საყურადღებოდ!

  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის (https://students.eqe.ge) და მობილობის საფასურის გადახდის ვადა განისაზღვრა 2017 წლის 25 ივლისის 12:00 სთ-დან 17 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე.

  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა: 2017 წლის 23 აგვისტო. 

  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის მიღების შემთხვევაში მობილობის მსურველი სტუდენტის შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადაა - 2017 წლის 23-24-25 აგვისტო.

  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში რეგისტრაცია დაიწყება 2017 წლის 23 აგვისტოს და გაგრძელდება 6 სექტემბრის ჩათვლით.

  რეგისტრაციის გასავლელად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

  • განცხადება (იწერება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში)

  • პირადობის/ID ბარათის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული პასპორტი/ბინადრობის ნებართვის ასლი)

  • ნიშნების ფურცლის დამოწმებული ასლი

  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების (რექტორის) დამოწმებული ასლი

  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტატუსის შეჩერების/აღდგენის/შეწყვეტის ბრძანების (რექტორის) დამოწმებული ასლი (არსებობის შემთხვევაში)

  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის შესახებ ცნობა

  • საშუალო სკოლის ატესტატის ასლი (ბაკალავრებისთვის)

  • ბაკალავრის დიპლომის ასლი (მაგისტრებისთვის)

  • მაგისტრის დიპლომის ასლი (დოქტორანტებისთვის)

  • ეროვნული გამოცდების/სტუდენტური ბარათის ასლი

  • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის)

  შენიშვნა: უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი.

  ქვემოთ ჩამოთვლილ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის წესით ჩასარიცხად შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს დადგენილი აქვს მიღების დამატებითი წინაპირობები:

  • საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1, 2 და 3 კურსზე; სწავლის საფასური 3 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 3540 ლარს;       

  • საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ინგლისურენოვანი), (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1, 2 და 3 კურსზე; სწავლის საფასური 3 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 3960 ლარს;       

  • ტურიზმი (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1, 2 და 3 კურსზე;

  • ტურიზმი (ინგლისურენოვანი), (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1, 2 და 3 კურსზე;

  • ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი), (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1, 2 და 4 კურსზე; სწავლის საფასური 4 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 5100 ლარს;     

  • ეკონომიკა (საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 4 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 4680 ლარს;     

  • საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა (საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 3 და 4 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 4680 ლარს;     

  • ინფორმატიკა (საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 4 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 3960 ლარს;     

  • ინფორმატიკა ინგლისურენოვანი), (საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 4 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 4560 ლარს;       

  • ამერიკისმცოდნეობა (ინგლისურენოვანი), (სადოქტორო პროგრამა) - მიღების წინაპირობები იხილეთ მისამართზე: http://ips.ibsu.edu.ge/index.php/en/ph-d-programs/2015-02-12-06-41-36/phd-in-american-studies;

  • თურქული ფილოლოგია (თურქულენოვანი), (სადოქტორო პროგრამა) - მიღების წინაპირობები იხილეთ მისამართზე: http://ips.ibsu.edu.ge/index.php/en/ph-d-programs/2015-02-12-06-41-36/phd-in-turkish-philology;

  • განათლების მეცნიერებები (ინგლისურენოვანი), (სადოქტორო პროგრამა) - მიღების წინაპირობები იხილეთ მისამართზე: http://ips.ibsu.edu.ge/index.php/en/ph-d-programs/2015-02-12-06-41-36/phd-in-education-sciences.

  მობილობის წესით ჩასარიცხი პირები შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უნდა გამოცხადნენ 2017 წლის 8 სექტემბერს შეთავაზებული პირობების თაობაზე წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) გასაფორმებლად.

  მობილობის წესით ჩასარიცხმა პირებმა შესაბამისი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში 2017 წლის 23 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით, 10.00-დან 17.00-მდე.

  დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

  ტელეფონი: 032 2595005/06, შიდა (132); ელ. ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

  მისამართი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი 13 კმ, #2, თბილისი, 0131