სამაგისტრო პროგრამები

 

განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა ამერიკისმცოდნეობაში სამაგისტრო პროგრამა  მარკეტინგში
სამაგისტრო პროგრამა ამერიკის საგარეო ურთიერთობებში სამაგისტრო პროგრამა მენეჯმენტში
სამაგისტრო პროგრამა ინგლისური ენის სწავლების მეთოდებში სამაგისტრო პროგრამა ფინანსებში (ინგლისური და ქართული სექტორები)
თურქული ფილოლოგია სამაგისტრო პროგრამა   ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტში
სამაგისტრო პროგრამა ინგლისურ ფილოლოგიაში  
სამაგისტრო პროგრამა უმაღლესი განათლების ადმინისტრირებაში  
ზოგადი განათლების ადმინისტრირება  
კავკასიოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა  
კომპიუტერული მეცნიერებისა და ინჟინერიის ფაკულტეტი  სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სამაგისტრო პროგრამა კომპიუტერულ მეცნიერებაში სამაგისტრო პროგრამა  საერთაშორისო ურთიერთობებსა და პოლიტიკაში
  შედარებითი კომერციული სამართლი

 

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები