კონტაქტი

 

კონტაქტი
N2, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13კმ, 
თბილისი, 0131, საქართველო
+ 995 32 259 50 05/06/09
ფაქსი:+ 995 32 259 50 08
ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
 

დეპარტამენტები

შიდა ნომრები

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

190

სტუდენტურ საქმეთა განყოფილება

175

საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილება

133

კარიერის დაგეგმვის სამსახური

157

კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახური

157

ბიბლიოთეკა

112

კლუბები

174

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

158

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

188

განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

124

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი

161

სამართლის ფაკულტეტი

203

ენათა სკოლა

118

ტრენინგ ცენტრი

120