ჯონათან გ. სკოტ - სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

2019 წლის, ოქტომბრის 21, 15:00 საათზე 


იმართება   ჯონათან გ. სკოტ 

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

 

 “საბრძოლო სტრატეგიული კულტურა - 21-ე საუკუნის ახალი ფენომენი: სამხედრო ლიდერობის ტრანსფორმაცია აშშ-ს მაგალითზე (1960-2010)”  

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.