სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - გიგი წიკლაური

2019 წლის, ივლისის 8,14:00 საათზე

იმართება გიგი წიკლაური

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

 “სახელმწიფო დეპარტამენტის როლის ტრანსფორმირება ძალის გამოყენებისას:  რონალდ რეიგანის და ჯორჯ ჰ. უ. ბუშის ადმინისტრაციების შედარებითი კვლევა”

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.