სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - მუსტაფა აზმი ბინგოლი

2019 წლის, 4 მარტს,16:00 საათზე

იმართება მუსტაფა აზმი ბინგოლი

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

„მობილურ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლების ეფექტი უნივერსიტეტის სტუდენტების წერის უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლებისას“

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.