სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ფათიჰ ჯურა

2018 წლის 13 ნოემბერს,   15:00 საათზე


იმართება ფათიჰ ჯურა

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

“ლიდერობის პრაქტიკის გავლენა საუნივერსიტეტო სწავლების საორგანიზაციო პროცესებზე (ჩრდილოეთ ერაყის უნივერსიტეტების ქეისი)”

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი AN 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.