განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა რიგგარეშე მობილობა გამოაცხადა

შეგახსენებთ, რომ ცენტრმა უსამართლოდ აუკრაძალა იბსუს პირველკურსელების მიღება.

ვრცლად მობილობის დეტალებზე:

https://eqe.ge/geo/static/715//