სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ფერუზა ერგუვანი

 

2018წლის 17ივლისს,15:00 საათზე

იმართება - ფერუზა ერგუვანის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

,,რუსულიდან თურქულზე მხატვრული თარგმანის კრიტიკა, ბორის პასტერნაკის რომანის ექიმიჟივაგოსთურქული თარგმანის მაგალითზე “

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი,N 101.

დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.