თამბაქოს კონტროლის შესახებ

გაცნობებთ, რომ ,,თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, უნივერსიტეტის რექტორის აქტის შესაბამისად, 2018 წლის 1 მაისიდან შზსუ-ს ტერიტორიაზე აიკრძალება თამბაქოს ნაწარმის (მათ შორის ელექტროსიგარეტის) მოხმარება.