შორენა კუჭუხიძის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

2017 წლის 27 ნოემბერს, 15:00 საათზე


იმართება შორენა კუჭუხიძე

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

 

“საშუალო სკოლის მოსწავლეების ღირებულებების განვითარების მენეჯმენტი სასწავლო პროცესში დოკუმენტური ვიდეოს გამოყენებით  (სამოქალაქო განათლება, ისტორია და გეოგრაფია)”

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.