გთავაზობთ ინფორმაციას პირველკურსელთა რეგიტრაციასთან დაკავშირებით!

ვადები: 4-15 სექტემბერი (9:00-17:00საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა)

საჭირო საბუთების სია:

1) საშუალო სკოლის ატესტატის დედანი

2) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ქსეროასლი

3) ჯანმრთელობის ცნობა - ფორმა 100

4) წვევამდელის მოწმობის დედანი ან ასლი (ბიჭებისთვის)

5) ფოტოსურათი (3x4 )

6) ფოტოსურათი კომპაქტურ დისკზე ( ელექტრონული ვერსია)

სწავლის დაწყება - 18 სექტემბერი

 

დამატებითი შეკითხვებით მოგვმართეთ: 2595005/06 შიდა 175 (სტუდენტური საქმეების დეპარტამენტი).

ადმინისტრაციული კორპუსი, I-სართული, ოთახი 108.