გაცნობებთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა

გაცნობებთ, რომ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა გამოაცხადა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის კონკურსი.

http://eqe.gov.ge/geo/news/show/53/1476, სადაც განთავსებულია ინფორმაცია აკრედიტაციის ექსპერტთა კონკურსის შესახებ.