სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

2017 წლის 24 იანვარs, 15:00 საათზე


იმართება  თეა ჭუმბურიძის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

 

"მკვიდრ ამერიკელთა სოციალური და კულტურული გამოწვევების დინამიკა (XVII-XXI საუკუნეები) ჩიროკის ეთნოსის მაგალითი"

 

IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი A კორპუსი, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU-ს ბიბლიოთეკაში