სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ჯონათან გ. სკოტ

2019 წლის, ნოემბრის 14, 15:00 საათზე


იმართება  ჯონათან გ. სკოტ

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

 

 “საბრძოლო სტრატეგიული კულტურა - 21-ე საუკუნის ახალი ფენომენი: სამხედრო ლიდერობის ტრანსფორმაცია აშშ-ს მაგალითზე (1960-2010)”  

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

ქვეკატეგორიები