რექტორის ოფისი

დიდი დიღომი, შენობაA, ოთახი: 203

2, მე-13-ე კმ., დავით აღმაშენებლის ხეივანი თბილისი 0131 საქართველო

პროფ. დოქტ.

ილიას ჩილოღლუ

რექტორი

დოქტ.

მეჰმეთ მურათ ერგუვან

ხარისხის მთლიანი მართვის სამსახურის უფროსი

ასოც. პროფ. დოქტ.

დიანა მჭედლიშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ბაკალავრი

გიორგი მერაბიშვილი

საგამოცდო ცენტრის უფოროსი

მაგისტრი

თამარ შუდრა

იურიდიული სამსახურის უფროსი

მაგისტრი

ზვიად ფიფია

საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის უფროსი

ბაკალავრი

მარიკა იდუკაშვილი

მდივანი

 

ტელეფონი : (+995) 32 2595006