რექტორის ოფისი

დიდი დიღომი, შენობაA, ოთახი: 203

2, მე-13-ე კმ., დავით აღმაშენებლის ხეივანი თბილისი 0131 საქართველო

პროფ. დოქტ.

ილიას ჩილოღლუ

რექტორი

ასოც. პროფ. დოქტ.

დიანა მჭედლიშვილი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

დოქტ.

მეჰმეთ მურათ ერგუვან

ხარისხის მთლიანი მართვის სამსახურის უფროსი

დოქტ.

სოფო უგრეხელიძე

რექტორის მჩეველი

მაგისტრი

თამარ შუდრა

იურიდიული სამსახურის უფროსი

ბაკალავრი

გიორგი მერაბიშვილი

 

საგამოცდო ცენტრის უფოროსი

 

მაგისტრი

ზვიად ფიფია

საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის უფროსი

ბაკალავრი

მარინა ყიფიანი

მდივანი

 

ტელეფონი : (+995) 32 2595006