რექტორი აპარატი

შენობა ა, ოთახი 203

ტელ: (+995) 32 2595006; ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

N2, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13კმ, თბილისი/0131, საქართველო


პროფ.დოქტ.

ილიას ჩილოღლუ

რექტორი

პროფ.დოქტ

ავთანდილ გაგნიძე

რექტორის მრჩეველი

მაგისტრი

სოფო უგრეხელიძე

რექტორის მრჩეველი

ასოც.პროფ.დოქტ

მეჰმეთ მურათ ერგუვანი

სტრატეგიული დაგეგმვის სამსახურის უფროსი

მაგისტრი

თამარ შუდრა

იურდიული სამსახურის უფროსი

მაგისტრი

ზვიად ფიფია

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

მაგისტრი

მარინა ყიფიანი

მდივანი