კანცლერის აპარატი

კანცლერის აპარატი

 დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ. #2, თბილისი / 0131

კანცლერი

რესულ დიქმენი

ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.             

ტელ: +99532 2595005

კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური  

თამთა ცხოვრებაძე  

სამსახურის უფროსი

ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript., ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.                   

ტელ: +99532 2595005

ელექტრონული საინფორმაციო სისტემების დეპარტამენტი

სალავატ საიფულინი   

სამსახურის უფროსი

ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.              

ტელ: +99532 2595005

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური

გიორგი ყაზახაშვილი

სამსახურის უფროსი

ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.             

ტელ: +99532 2595005

ბუღალტერია

იაშა მურვანიძე

მთავარი ბუღალტერი

ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.             

ტელ: +99532 2595005

სამეურნეო სამსახური

არსლან ოზენი  

სამსახურის უფროსი 

ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.              

ტელ: +99532 2595005