ადმინისტრაციის უფროსი (კანცლერი)

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცლერია  დოქტ. Resul Diqmeni.

დაიბადა 1972 წლის 26 მარტს თურქეთის რესპუბლიკაში.

იგი 2011 წლიდან მუშაობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის უფროსად.

განათლება

2009 - 2012 წელს  - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. განათლების მეცნიერებათა დოქტორი.

1994 - 1999 თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის დასავლურ ენათა და კულტურათა სახელმწიფო ინსტიტუტი.

საშუალო სკოლის ინგლისური და რუსული ენების მასწავლებელი.

ფლობს თურქულ, ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს.