აკადემიური საბჭო

 

პროფ. დოქტ.

ილიას ჩილოღლუ

რექტორი

თავმჯდომარე

პროფ. დოქტ.

ილიას უსთუნიერი

პრორექტორი სამეცნიერო-კვლევით დარგში

თავმჯდომარის მოადგილე

 

ასისტ.პროფ. დოქტ.

გოდერძი ბუჩაშვილი

პრორექტორი საგარეო ურთიერთობების დარგში

 

დოქტ.

რამაზან აქბაში

პრორექტორი სოციალურ დარგში

 

ასოც. პროფ. დოქტ.

თეა კბილცეცხლაშვილი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანი

 

პროფ. დოქტ

თამარ შიოშვილი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

 

ასოც.პროფ. დოქტ.

ჯიჰან მერთი

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის დეკანი

 

ასოც.პროფ. დოქტ.

ეკატერინე ბაკარაძე

სამართლის ფაკულტეტის დეკანი

 

მაგისტრი

ბაია ივანეიშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

 

ასოც.პროფ.  დოქტ.

დიანა მჭედლიშვილი

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

 

ასოც.პროფ., დოქტ.

მეთინ მერჯანი

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის დირექტორი

 

პროფ. დოქტ.

ეკატერინე ფიფია

 სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

 

ასოც. პროფ. დოქტ.

ლელა მირცხულავა

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

 

დოქტ.

ვახტანგ ზაალიშვილი

 სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

 

ასოც.პროფ. დოქტ.

სოფიო ხუნდაძე

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

 

ასოც.პროფ. დოქტ.

ნიკოლოზ ფარჯანაძე

განათლების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

 

ასოც.პროფ. დოქტ.

აზერ დილანჩიევი

პროგრამის ხელმძღვანელი

 

ასოც.პროფ. დოქტ.

ივანნა მაჩიტიძე

პროგრამის ხელმძღვანელი

 

ასოც.პროფ.დოქტ.

ლელა მირცხულავა

პროგრამის ხელმძღვანელი

 

ასოც.პროფ., დოქტ.

 

პროგრამის ხელმძღვანელი

 

დოქტ.

თეონა მაისურაძე

პროგრამის ხელმძღვანელი

 

ასოც. პროფ.დოქტ.

გიორგი მჭედლიშვილი

პროგრამის ხელმძღვანელი

 

ასოც. პროფ.დოქტ.

მაგდა მემანიშვილი

პროგრამის ხელმძღვანელი

 

პროფ.დოქტ.

ნათელა დოღონაძე

პროგრამის ხელმძღვანელი

 

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი

მიხეილ გულიაშვილი

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი

 

ბაკალავრი

მარიკა იდუკაშვილი

რექტორის მდივანი

საბჭოს მდივანი