აკადემიური საბჭო

ილიას ჩილოღლუ

რექტორი, პროფ. დოქტ. - საბჭოს თავმჯდომარე

მალხაზ ჩახნაშვილი

სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

ვახტანგ ზაალიშვილი

სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

ამირან კავაძე

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

აზერ დილანჩიევი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

ნათელა დოღონაძე

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი

ნიკოლოზ ფარჯანაძე

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი

გიორგი მანდარია

კომპიუტერულ ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

გიორგი ღლონტი

კომპიუტერულ ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

ქეთევან ლაფაჩი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის პროფესორი

თინათინ კუბლაშვილი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

მეთინ მერჯანი

სამაგისტრო და სადოქტორო ინსტიტუტის დირექტორი, ასოცირებული პროფესორი

ნოე ტოფაძე

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი