მოკლე სტატისტიკა (2017-2018)

     

  მდებარეობა: თბილისი, საქართველო

        დაარსების თარიღი: 1995 წელი

        სტუდენტების რაოდენობა:

 • 49% მამაკაცი, 51% ქალი
 • ბაკალავრი: 2104
 • მაგისტრი: 160
 • დოქტორი: 94
 • მასწავლებლის მომზადების პროგრამა: 1
 • კურსდამთავრებულები: 2270
 • საერთაშორისო სტუდენტები: 27 ქვეყნიდან 164 სტუდენტი
 • გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტუდენტთა წლიური რაოდენობა - 60-70

·        აკადემიური ინფორმაცია:                                                        

 • ფაკულტეტები: 4
 • ენათა სკოლა: 1
 • საბაკალავრო პროგრამები: 23
 • სამაგისტრო პროგრამები: 19
 • სადოქტორო პროგრამები: 6
 • უცხოელი პარტნიორი უნივერსიტეტები - 135

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს ინგლისურენოვანი, თურქულენოვანი და ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები·        

რეიტინგი:

 • Webometrics: მე-4-ე საქართველოში