International Examinations

 

IBSU is an authorized Prometric Tesing Center, providing internet-based TOEFL tests for interested candidates. The Prometric Testing Center is an independent agency -not affiliated with International Black Sea University- contracted by the Educational Testing Service (ETS) to administer the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet Based Test (IBT).

Tests are offered each month throughout the year, but a registration must be made through the ETS web site, since availability is on a "first-come, first-served" basis.

Our testing center is located in David Aghmashenebeli Alley 13km, 2 Tbilisi, Georgia, 0131 , when registering remember to choose our testing center. Our Test Center ID is STN11148A. For more information on ETS registration click here.

How to Register for TOEFL iBT

TOEFL iBT Information Bulletin

Türkçe Testi Nedir?

Türkçe Testi, yabancı dil olarak Türkçe becerisini internet üzerinden bilgisayar aracılığıyla ölçen bir seviye belirleme ve sertifikalandırma testidir. Testler Türkiye’de ve yurt dışında TEST MERKEZLERİ’nde yapılmaktadır.

Türkçe Testi sadece internet üzerinden bilgisayar merkezli olarak yapılan ve 5 ana bölümden oluşan bir testtir.

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin "Okuma, Dil Bilgisi, Dinleme, Konuşma ve Yazma" becerilerinin ölçüldüğü bir testtir.Bu teste katılan adaylara seviyelerine göre sertifika verilmektedir.

Başvuru

Türkçe Testi başvuruları doğrudan ve yalnızca Türkçe Testi Merkezlerine yapılabilir. Türkçe Testi internet sitesinden (www.turkcetesti.com) test merkezleri hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Kayıt

Türkçe Testi'ne girmek için tüm kayıt işlemlerinin bitirilmesi gerekmektedir. Kayıt işleminin tamamlanması için Türkçe Testi başvuru formunun düzgün bir şekilde doldurulması, test ücretinin ödenmesi ve giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Ücret

Türkçe Testi ücretleri, Türkçe Testi Merkezlerine şahsen yapılacak başvuru esnasında ödenmelidir. Test ücretinin yatırıldığı makbuz ya da fatura elektronik ortamda belgelendirilir. Adayın bu belgeyi test gününe kadar muhafaza etmesi gerekmektedir.

Türkçe Testi Başvuru Formu

Türkçe Testi başvuru formuna bu linkten http://turkcetesti.com/AdayBasvuru.aspx ulaşılabilir. Bu formun aday tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulması ve adayın son 6 ay içinde çekilmiş bir fotoğrafının forma eklenmesi gerekmektedir. Bu form, aynı zamanda, Türkçe Testi Merkezi ile aday arasında imzalanmış bir sözleşme olarak kabul edilecektir.

Sertifikalar

Uluslararası Türkçe Testi Avrupa Dil Kriterlerine uygun olarak A1/A2 (Temel), B1/B2 (Orta), C (İleri) seviyelerinde 5 farklı test olarak yapılmaktadır. Adaylar istedikleri seviyelerden Türkçe Testi'ne katılabilir ve o seviyenin (A1 /A2, B1 /B2,C1) sertifikasını alabilirler.Sertifikaların uluslararası geçerliliği vardır.