Counselling Line

Mail Mail
IBSU Media Chanel

IBSU 3D Tour

IBSU Calendar

IBSU registrationშავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (5 წლის ვადით) შემდეგ დარგში/ქვედარგში: 

 

1.  ფინანსები: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანსია)

2.  კავკასიოლოგია: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანსია)

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (შესაბამის მიმართულებაში);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე;
 • უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილ ქულათა სისტემაში ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საჭირო ქულათა რაოდენობის დაგროვება (დამატებითი კრიტერიუმები).

პიროვნული თვისებები:

 • პასუხისმგებლობის გრძნობის მაღალი დონე;
 • ადამიანებთან ურთიერთობის უნარი;
 • პრეზენტაციის უნარი; 
 • პედაგოგიური უნარ-ჩვევები; 
 • ანალიტიკური, ლოგიკური აზროვნების უნარი. 

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ (ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით):

 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის მითითებით;
 • ავტობიოგრაფია (CV); 
 • საკვალიფიკაციო დიპლომების ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა; 
 • სერთიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში);
 • დარგის შესაბამისი სამეცნიერო შრომებისა და პუბლიკაციების სია და მათი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში); 
 • 2 ფერადი ფოტოსურათი (3x4);
 • პირადობის მოწმობის/ID ბარათის ასლი; 
 • დახასიათება (აკადემიური მიმართულებით) წინა სამუშაო ადგილიდან; 
 • არსებობის შემთხვევაში დარგის შესაბამის სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში);
 • ინგლისური ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატის ასლი/უცხო ქვეყანაში მიღებული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი - სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანით (არსებობის შემთხვევაში);
 • საკონკურსო ვაკანსიისთვის დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისი სხვა დოკუმენტაცია - პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, დამატებით კრიტერიუმებთან კონკურსანტის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

 

დაინტერესებულმა პირებმა მითითებული დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ 2015 წლის 9 ნოემბრიდან 2015 წლის 24 ნოემბრის ჩათვლით (10:00 სთ-დან 15:00 სთ-მდე) შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ: ტელ: 2595005, ელ. ფოსტა: hr@ibsu.edu.ge

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ, #2.  

 


სსიპ “ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფრომაციო ცენტრის“ დირექტორი ელენე გოცაძე, ”შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის’’ სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტებთან, საქართველოს ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის მიმდინარეობის პროცესებზე საჯარო ლექციას წაიკითხავს.

ელენე გოცაძე ყურადღებას გაამახვილებს ნატოსა და საქართველოს შორის არსებული თანამშრომლობის მექანიზმებზე, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელებასა და ვიზა ლიბერალიზაციის მნიშვნელოვან ასპექტებზე. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდება. ღონისძიება ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით და შავი ზღვის უნივერსიტეტის მხარდაჭერით გაიმართება.

ლექცია გაიმართება პარასკევს, 2 ოქტომბერს, 15:00 საათზე, A101 აუდიტორიაში


ყურადღება: ცხადდება დამატებითი მიღება მაგისტრატურის სწავლების საფეხურის პროგრამებზე!!!

21 სექტემბერი 2015

 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საფეხურის ვაკანტურ ადგილებზე ცხადდება დამატებითი მიღება შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 

 • მენეჯმენტი (ინგლისურად)
 • მარკეტინგი (ინგლისურად)
 • ფინანსები (ინგლისურად)
 • ფინანსები (ქართულად)
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი (ინგლისურად)
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი (ქართულად)
 • საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა (ინგლისურად)
 • შედარებითი კომერციული სამართალი (ქართულად, ინგლისური კომპონენტებით)
 • ზოგადი განათლების ადმინისტრირება (ქართულად)
 • უმაღლესი განათლების ადმინისტრირება (ინგლისურად)
 • ინგლისური ფილოლოგია (ინგლისურად)
 • ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა (ინგლისურად)
 • განათლების მენეჯმენტი (ინგლისურად)
 • ამერიკისმცოდნეობა (ინგლისურად)
 • აშშ-ს საგარეო ურთიერთობები (ინგლისურად)
 • თურქული ფილოლოგია (თურქულად)
 • კავკასიოლოგია (ინგლისურად)
 • კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულად)

 

საბუთები მიიღება 2015 წლის 21 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 9:00 საათიდან 17:00 საათამდე.

 

მისაღები გამოცდები ჩატარდება:

 

 • სპეციალობის გამოცდა:

ყველა გამოცხადებულ სამაგისტრო პროგრამაზე - 26.09.2015 . - 12:00 სთ.

 • უცხო ენის გამოცდა:

ყველა გამოცხადებულ სამაგისტრო პროგრამაზე - 28.09.2015 . 17:00 სთ.

 

რეგისტრაცია - 2 ოქტომბერი!!!

საკონტაქტო პირები :

1. თინათინ კუბლაშვილი/სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი - 568 412 555

2. ლელა ვანიშვილი/სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი - 593 230 444შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საფეხურის ვაკანტურ ადგილებზე ცხადდება დამატებითი მიღება შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

• მენეჯმენტი (ინგლისურად)
• მარკეტინგი (ინგლისურად)
• ფინანსები (ინგლისურად)
• ფინანსები (ქართულად)
• საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა
• შედარებითი კომერციული სამართალი (ქართულად)
• ზოგადი განათლების ადმინისტრირება (ქართულად)
• უმაღლესი განათლების ადმინისტრირება (ინგლისურად)
• ინგლისური ფილოლოგია (ინგლისურად)
• ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა (ინგლისურად)

საბუთები მიიღება 2015 წლის 21 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 9:00 საათიდან 17:00 საათამდე.

მისაღები გამოცდები ჩატარდება:

• სპეციალობის გამოცდა:
ყველა გამოცხადებულ სამაგისტრო პროგრამაზე - 26.09.2015 წ. - 12:00 სთ.
• უცხო ენის გამოცდა:
ყველა გამოცხადებულ სამაგისტრო პროგრამაზე - 28.09.2015 წ. 17:00 სთ.


რეგისტრაცია - 2 ოქტომბერი!!!


 1. ინფორმატიკა: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანსია)

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • მობილური კომპიუტინგისა და უსაფრთხოების დარგის ცოდნა (დოკუმენტურად დადასტურებული);
 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონე (საჭიროების შემთხვევაში);
 • უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილ ქულათა სისტემაში ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავებისათვის საჭირო ქულათა რაოდენობის დაგროვება.

პიროვნული თვისებები:

 • პასუხისმგებლობის გრძნობის მაღალი დონე;
 • ადამიანებთან ურთიერთობის უნარი;
 • პრეზენტაციის უნარი; 
 • პედაგოგიური უნარ-ჩვევები; 
 • ანალიტიკური, ლოგიკური აზროვნების უნარი. 

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ:

 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის მითითებით;
 • ავტობიოგრაფია (CV); 
 • საკვალიფიკაციო დიპლომების ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა; 
 • ტრენინგებსა და კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის/სერთიფიკატის ასლები (არსებობის შემთხვევაში);
 • დარგის შესაბამისი სამეცნიერო შრომებისა და პუბლიკაციების სია და მათი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში); 
 • 2 ფერადი ფოტოსურათი (3x4) - ამობეჭდილი და ელექტრონული ვერსია (CD დისკზე/ელ-ფოსტაზე);
 • პირადობის მოწმობის/ID ბარათის ასლი; 
 • არსებობის შემთხვევაში დარგის შესაბამის სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში);
 • ინგლისური ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატის ასლი/ინგლისურ ენაზე მიღებული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი - სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული (უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში) და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანით (საჭიროების შემთხვევაში);
 • საკონკურსო ვაკანსიისთვის დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისი სხვა დოკუმენტაცია - პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, დამატებით კრიტერიუმებთან კონკურსანტის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (სურვილისამებრ).

 

დაინტერესებულმა პირებმა მითითებული დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ 2015 წლის 27 ივლისიდან 2015 წლის 7 აგვისტოს ჩათვლით (10:00 სთ-დან 13:00 სთ-მდე) შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის დეკანატში.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ: ტელ: 2595005/შიდა 161, ელ.ფოსტა: tlekishvili@ibsu.edu.ge

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ, #2.


 

      Last update: 07.03.2014 10:22

Internation Black Sea University
© Copyright International Black Sea University 2013
 
more.ge